Beekenkamp

Beekenkamp: samen voor het beste resultaat

Drie werkgebieden, drie expertises, drie bedrijven die gezamenlijk hun krachten bundelen.
Dat is de Beekenkamp groep. Een familiebedrijf bestaande uit Beekenkamp Plants - Vegetables & Ornamentals - , Beekenkamp Verpakkingen en Deliflor Chrysanten.

Sinds de oprichting in 1951 is de groep uitgegroeid tot een bedrijf met 2200 medewerkers wereldwijd, een productie van meer dan 1,7 miljard jonge planten per jaar en een totaal areaal aan kassen van bijna 80 hectare.

Historie van de Beekenkamp Groep

In 1951 werd G. Beekenkamp's Plantenkwekerij als 1-manszaak opgericht in Maasdijk. G. Beekenkamp verdiende zijn brood als tuinder met een tuin van 1,3 hectare. Al snel, in oktober 1951, stapte hij over naar de opkweek van planten voor kwekers. Drie maanden later nam hij het eerste personeelslid in dienst. De plantenkwekerij ontwikkelde zich geleidelijk met ups en downs. In april 1973 ging een orkaan over het Westland, die een kas van 5.000 m2, die eind 1972 gereed was gekomen, totaal vernielde. Na 22 werkdagen stond het bedrijf weer en werd die nieuwe kas in gebruik genomen.

Tussen 1977 en 1987 groeide de plantenkwekerij explosief en bereikten een omvang van ca. 27 ha. Zo'n 10 jaar later, in januari 1997, werd Blokker Plantenkwekerij in Lutjebroek aangekocht. De gedachte van decentraal produceren werd daarna verder vorm gegeven, want in december van datzelfde jaar werd ook Novaplant in Rousson aangekocht. In de jaren '80 en '90 zijn Deliflor (toenmalig Lyraflor), Beekenkamp Verpakkingen (voormalig Beekenkamp Tuinbouwtechniek) en Beekenkamp Ornamentals als aparte bedrijven erbij gekomen en zo is de Beekenkamp Groep ontstaan.

In de hierop volgende periode werden productielocaties in Kenia, Oeganda en Ethiopië opgezet om jaarrond over de beste kwaliteit uitgangsmateriaal te kunnen beschikken. Tussentijds hebben in 2000 Annie en Margriet Beekenkamp, beide dochters van Dhr. G. Beekenkamp de aandelen overgenomen.

In November 2008 werd een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van de Beekenkamp groep. Met de overname van Florema Young Plants B.V. versterkt Beekenkamp zijn mondiale marktpositie en is het assortiment verder verbreed. In hetzelfde jaar werd Deliflor Latin America opgericht en is er een vestiging van Deliflor in Japan geopend. 

Geschiedenis van de Beekenkamp Groep
1951 Oprichting groenteplantenkwekerij
1980 Aankoop Lyraflor Chrysanten
1982 Oprichting Beekenkamp Verpakkingen
1993 Oprichting Beekenkamp Ornamentals
1997 Oprichting Deliflor
1995-2005 Opzetten productielocaties in Kenia, Oeganda en Ethiopië
2008 Oprichting Deliflor Latin America en Deliflor Japan
2008 Overname Florema Young Plants

History

1984.jpg
1987.jpg
1987_2.jpg
1983.jpg
1970_6.jpg
1968.jpg
1970_4.jpg
1983_3.jpg
1967.jpg
1983_4.jpg
1970_2.jpg
1970.jpg
1980.jpg
1967_3.jpg
1970_5.jpg
1970_3.jpg
1967_2.jpg
1968_2.jpg