Skip to content

Convenant Energietransitie Glastuinbouw getekend bij Beekenkamp Group

De CO2-uitstoot in de glastuinbouw wordt de komende jaren aanzienlijk verminderd. Daartoe hebben de ministeries van Landbouw, Economische zaken en Klimaat en Financiën op 30 november jl. met de glastuinbouwsector het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 ondertekend. De partijen gaan werken aan maatregelen voor energiebesparing en verduurzaming die noodzakelijk zijn voor een gezonde en renderende glastuinbouw.

Ondertekening

De ondertekening vond plaats bij Beekenkamp Group, waar onder andere Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema, Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten en Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij aanwezig waren. An Beekenkamp, Algemeen Directeur Beekenkamp Group, heeft de ministeries en andere aanwezigen van o.a. Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland en Gemeente Westland middels een presentatie welkom geheten en meer vertelt over de focus van het familiebedrijf Beekenkamp Group. Hierna heeft Philip van Zanten, Project- en Energiemanager bij Beekenkamp Group, een rondleiding gegeven langs de Warmte Kracht Koppeling (WKK) en de aardwarmteaansluiting. Hierna ging de groep, gehuld in hygiënekleding, de kas in om een ronde te maken langs de steksteekmachines en afdelingen met planten die onder LED-verlichting groeien.

Belang

An Beekenkamp: “Het is belangrijk om in tijden van crisis in gesprek te blijven met elkaar en ik was aangenaam verrast door de uitnodiging. Ik heb de gelegenheid graag benut om het belang van de energietransitie te ondersteunen en te laten zien wat wij daar als bedrijf al aan doen.” Philip van Zanten voegt daar aan toe: “Het is goed om nog eens te hameren op de noodzaak van snelle, concrete maatregelen voor de huidige energiesituatie, er blijft namelijk onverminderd werk aan de winkel. Het is van belang dat de bewindspersonen goed zicht krijgen op wat er in de praktijk speelt en dit heeft daaraan bijgedragen.”

Reacties
Dit convenant is een vervolg op eerdere meerjarenafspraken waarin het programma Kas als Energiebron de kern vormde. Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vertelt voorafgaand aan de ondertekening: “Ik ben enorm trots op de glastuinbouwsector in Nederland. Ze is wereldwijd toonaangevend in duurzame productie. Maar ik ben me ook bewust van de grote zorgen die bij ondernemers leven over de hoge gasprijzen. Tegelijk staan we gezamenlijk voor een forse klimaatopgave in de glastuinbouw. Daarom is dit convenant zo belangrijk. We gaan energiebesparing en -verduurzaming de komende jaren versnellen, zodat de sector in 2040 klimaatneutraal kan worden én wereldwijd toonaangevend blijft.”

Namens Glastuinbouw Nederland reageert Adri Bom-Lemstra over het waarom van een convenant: “Overheid en sector geven met het convenant aan dat samenwerking een voorwaarde is voor de ingewikkelde opgave die de energietransitie is. Door samen te werken kunnen kennis, inzet en het innovatief vermogen van de sector worden benut en ondersteund en kan de juiste balans worden bereikt tussen het stimuleren en prikkelen van ondernemers om de CO2-emissie van de sector omlaag te brengen. Daarbij rekenen we op een stabiel beleid van de overheden, alleen dan kan de sector goede plannen maken en in beweging komen.”

Toekomst

Beekenkamp Group is trots om onderdeel te zijn geweest van deze impactvolle gebeurtenis en kijkt met vertrouwen naar de toekomst van de Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030.

Back To Top