Skip to content

Privacy Policy Beekenkamp Group

Beekenkamp Group gevestigd aan Korte Kruisweg 141, 2676 BS Maasdijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

WWW.BEEKENKAMP.NL
Beekenkamp Group
Korte Kruisweg 141
2676 BS  MAASDIJK

T: 31 (0)174 – 526 100
E: info@beekenkamp.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beekenkamp Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de actie die u onderneemt:

Contactformulieren – beekenkamp.nl & beekenkamp.nl/plants

– Voor- en/of achternaam
– Bedrijfsnaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Het emailbericht

Nieuwsbrief met de door u gekozen interesse:

> Vegetables nieuws
> Ornamentals nieuws
> Verpakkingen nieuws
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– E-mail adres
– Voorkeur taal

“My Beekenkamp” inlog omgeving

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Gebruikersnaam
– E-mail adres

“Beekenkamp Media Library” inlog omgeving

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Gebruikersnaam
– E-mail adres

Contactformulier pagina Verpakkingen – beekenkamp.nl/verpakkingen

– Voor- en/of achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adres
– Postcode
– Plaats
– Land
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– Het e-mailbericht

Offerte formulier pagina Verpakkingen  – beekenkamp.nl/verpakkingen

– Voor- en/of achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adres
– Postcode
– Plaats
– Land
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– De aangevraagde artikelen
– Het e-mailbericht

Zendesk Chat pagina Verpakkingen  – beekenkamp.nl/verpakkingen

– Naam
– E-mail adres
– Locatie verkregen via Analytics
– Het chatbericht

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beekenkamp Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, aan de hand van de grondslag ‘toestemming’ om u:

 • Te kunnen bellen of e-mailen indien u hiervoor het contactformulier heeft ingevuld.
 • Een offerte te sturen indien u hiervoor het offerteformulier heeft ingevuld.
 • Nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Gebruik te laten maken van onze services waarvoor een gebruikersaccount vereist is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beekenkamp Group neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen voor u kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beekenkamp Group) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Beekenkamp Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dat nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier, nemen wij contact met u op. Deze gegevens bewaren wij zolang het noodzakelijk is, afhankelijk van het doel van de contactaanvraag, maximaal 1 jaar.
 • Wanneer u contact met ons opneemt via ons chatvenster, moeten wij contact met u op kunnen nemen. Deze gegevens bewaren wij zolang het noodzakelijk is, afhankelijk van het doel van de chataanvraag, maximaal 1 jaar.
 • Wanneer u een offerte aanvraagt via ons offerteformulier, moeten wij u een passende offerte kunnen toesturen. Hiervoor bewaren wij u gegevens zolang als noodzakelijk, afhankelijk van het doel van de offerteaanvraag en het uiteindelijke akkoord op de offerte. De gegevens bewaren wij maximaal 7 jaar.
 • Wanneer u een account heeft aangevraagd voor “My Beekenkamp”, moeten wij contact met u op kunnen nemen en een account voor u aanmaken. Hiervoor bewaren wij u gegevens maximaal 1 jaar. In de laatste maand van Ieder jaar wordt opnieuw toestemming aan u gevraagd of wij uw gebruikers account actief mogen houden en uw persoonsgegevens opnieuw voor 1 jaar mogen bewaren. Indien wij geen toestemming ontvangen wordt uw account automatisch verwijderd nadat het jaar is verstreken.
 • Als u zich heeft ingeschreven door de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren wij deze toestemming 5 jaar lang.
 • We gebruiken uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • De gegevens die wij verzamelen door middel van Cookies (zoals Google Analytics) bewaren wij 24 maanden. Met deze gegevens kunnen wij uw ervaringen op onze website optimaliseren en uw voorkeuren bijhouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beekenkamp Group verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beekenkamp Group blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser op uw computer, tablet of smartphone. Beekenkamp Group gebruikt functionele, analytische en voorkeur cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy.

 • Functionele cookieszijn nodig om (delen) van de website goed te laten functioneren.
 • Analytische cookiesworden gebruikt om een beeld te krijgen van het gebruik van de website, zodat wij deze indien nodig kunnen verbeteren en beter kunnen laten aansluiten op uw behoeften. Wij gebruik hiervoor Google Analytics. Google houdt bij hoe u de website gebruikt en stelt rapporten op over de websiteactiviteit. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google Analytics. De gegevens in Google Analytics worden 24 maanden bewaard.
 • Voorkeur cookieshelpen uw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beekenkamp Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beekenkamp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. U heeft tevens de mogelijkheid een klacht in te dienen. Dan kunt u direct contact opnemen met Beekenkamp Group via telefoonnummer: +31 (0)174 – 526 100 en vragen naar de ICT-Manager.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beekenkamp Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beekenkamp.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Wij sluiten met verschillende leveranciers een verwerkersovereenkomst.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem dan contact met ons op via info@beekenkamp.nl

 

Back To Top