Skip to content

Be Beekenkamp – Stan van Steekelenburg is trots op de automatisering van kiemtellingen

Stan werkt nu 2 jaar bij Beekenkamp Plants Ornamentals. Hij is aan de slag gegaan als Trainee en is nu werkzaam op de afdelingen onderzoek en teelt. Het grootste deel van zijn tijd besteed hij aan onderzoek binnen Beekenkamp. Dit doet hij vooral aan de hand van proeven. Hij kijkt hierbij hoe de processen en de plantgroei verbeterd kunnen worden en of een investering hierbij kan helpen. Hij vertelt ons in dit artikel enthousiast over één van de nieuwest innovaties: de geautomatiseerde manier van kiemtellingen aan de hand van de nieuwe Germination Analysis Box (GA Box).

Na een succesvolle testperiode werkt de GA box nu goed mee in het proces van kiemtellingen. Deze box is een machine die steekproefsgewijs de kiemtellingen uitvoert. Stan legt dit uit: “Kiemtellingen zijn nodig om uit te rekenen hoeveel zaadjes het zullen gaan redden om uiteindelijk uit te groeien tot een klare plant. Als het kiemingspercentage bijvoorbeeld 80 % is, dan is dit te laag en moet er meer bij gezaaid worden om het aantal planten te kunnen leveren wat de klanten besteld heeft. Is het kiemingspercentage te hoog, dan kunnen we de volgende keer minder zaaien zodat er niet te veel jonge planten overblijven”.

Voorheen werd dit vooral met de hand gedaan, mensenwerk dus. “Voordat we deze box hadden, telden de collega’s met de hand hoeveel zaadjes per tray er gekiemd waren. Hierdoor kon het kiempercentage achterhaald worden”, aldus Stan. Wanneer mensen de kiemtelling uitvoeren ben je afhankelijk van verschillende factoren, niet iedereen telt op dezelfde manier, een persoon kan moe worden of zijn/haar concentratie verliezen. Dit zijn allemaal factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Een representatieve kiemtelling heeft veel invloed op de betrouwbaarheid van het product dat je aflevert.

Met trots kunnen wij zeggen dat dit proces geautomatiseerd is! In dit nieuwe proces wordt er een tray in de GA box gezet, er wordt van bovenaf een foto gemaakt en uiteindelijk beoordeeld de software wat het kiemingspercentage is. Deze informatie gaat direct naar de afdeling planning en zij besluiten welke actie hier aan gekoppeld wordt. Op deze manier wordt de kiemtelling altijd door dezelfde machine gedaan, ben je minder afhankelijk van menselijke fouten en scheelt het een hoop tijd. Het eindresultaat: een betrouwbaarder product met de beste kwaliteit!

Stan heeft dit project samen met de startup ADI (Applied Drone Innovations) en de collega’s van ICT en planning tot een succes gemaakt. “We zijn de samenwerking aangegaan met mensen die heel technisch zijn. Zij hadden niet veel kennis over planten en wij niet van deze speciale techniek. Tijdens dit project hebben we veel van elkaars branche geleerd en elkaar enthousiast gemaakt zodat iedereen zich betrokken voelde bij de ontwikkeling van de GA Box. Dat is iets waar ik wel heel erg trots op ben, de verbetering die we hebben gewonnen in het kiemproces. We hebben iets ontwikkeld wat niet eerder bestond”.

Back To Top