Skip to content

EEN BETERE TOEKOMST

Door rekening te houden met mens en milieu in alles wat wij doen, dragen wij bij aan een betere toekomst voor iedereen. Wij willen de CO2-footprint van ons eigen handelen reduceren.

Water en voedsel voor iedereen

Wij gaan zeer bewust om met de schaarste van water en voedsel. Met onze kennis en expertise van opkweek van voedselplanten en efficiënt en schoon watergebruik, dragen wij bij tot een groei van voedselproductie.

DICHTBIJ EN OP AFSTAND

Lokaal stimuleren wij jeugd en jonge mensen door aantrekkelijke werkplekken te bieden om een eerste stap te zetten in het werkveld. Op onze buitenland locaties zorgen wij op afstand voor juiste scholing en training om de mensen en hun omgeving zelfstandig te laten werken.

INNOVATIE VOOR EFFICIËNTIE

Met onze innovatieve verpakkingen voor transport, wordt vervoer efficiënter en milieu bespaard. We investeren in oplossingen die het ecosysteem kan helpen verbeteren (of milieubelastende producten overbodig maken). Met onze expertise van teelten laten we ook telers beter omgaan natuurlijke ziektebestrijders.

Back To Top