skip to Main Content

EEN BETERE TOEKOMST

Door rekening te houden met mens en milieu in alles wat wij doen, dragen wij bij aan een betere toekomst voor iedereen. Wij willen de CO2-footprint van ons eigen handelen reduceren.

Duurzaam

Water en voedsel voor iedereen

De schaarste van water en voedsel en onze kennis en expertise van opkweek van voedselplanten dragen wij bij tot een groei van voedselproductie door efficiënt en schoon water gebruik.

DICHTBIJ EN OP AFSTAND

Lokaal stimuleren wij jeugd en jonge mensen door aantrekkelijke werkplekken te bieden om een eerste stap te zetten in het werkveld. Op onze buitenland locaties zorgen wij op afstand voor juiste scholing en training om de mensen en hun omgeving zelfstandig te laten werken.

INNOVATIE VOOR EFFICIËNTIE

Met onze innovatieve verpakkingen voor transport, wordt vervoer efficiënter en milieu bespaard. We investeren in oplossingen die het ecosysteem kan helpen verbeteren (of milieubelastende producten overbodig maken). Met onze expertise van teelten laten we ook telers beter omgaan natuurlijke ziektebestrijders.

BL_Beekenkamp_18_IMG_7488
Water en voedsel voor iedereen
6.	Beekenkamp heeft ruim 120 matrijzen in voorraad.
In opkweek van blad, kool- en vruchtgewassen voor telers binnen Europa
Back To Top