skip to Main Content
Het Onderzoeksteam Van De Beekenkamp Group Zit Niet Stil!

Het onderzoeksteam van de Beekenkamp Group zit niet stil!

Naast de standaard meetapparatuur in de kas gebruikt het onderzoeksteam van de Beekenkamp Group ook een Jeti spectroradiometer. Met dit meetinstrument kan de hoeveelheid zichtbare straling (licht) gemeten worden en wordt het lichtspectrum precies in kaart gebracht. De Beekenkamp Group gebruikt nog als een van de weinige tuinbouw bedrijven dit instrument. Dit meetinstrument wordt vaker ingezet bij bedrijven als Philips of bedrijven die zich met specifieke lichtvraagstukken bezighoudt, bijvoorbeeld bij het inrichten van verkeerstunnels.

Vanuit teelt is er toenemende vraag naar specifieke kennis over hoe bijvoorbeeld de belichting ingezet kan worden zodat, bijvoorbeeld, een geënt plantje optimaal groeit en onze producten zo sterk mogelijk bij de klanten aankomen. Het onderzoeksteam van de Beekenkamp Group ondersteunt de teelt hierin door heel gericht lichtmetingen uit te voeren. Op deze manier hebben zij een beter beeld gekregen van de hoeveelheid licht op verschillende plekken van de afdelingen en hoe dit zich verhoudt tot elkaar. De metingen worden vertaald naar de instellingen in de kas voor de teeltspecialisten.

De Jeti spectroradiometer wordt gebruikt voor zowel groenten, sierplanten en chrysanten. Ook andere vraagstukken zoals schermbeleid en lichttransparantie kunnen gemeten worden. Samenwerkingen tussen de teelt- en onderzoeksafdeling is erg belangrijk voor de Beekenkamp Group om verder te denken. “Together for the best result.”

Back To Top