Skip to content

Beekenkamp Plants trots op hygiënecertificering GSPP

Beekenkamp Plants Vegetables is trots op het feit dat zij 1 van de 3 Nederlandse plantenkwekerijen is die officieel geaccrediteerd zijn als GSPP-bedrijf! Het team van Beekenkamp Plants Vegetables is klaar voor de start van het vruchtgewassen seizoen. Beekenkamp is sinds 2012 GSPP gecertificeerd.

Betrouwbaar

Eén van de kernwaarden van Beekenkamp Plants is “betrouwbaar”. Mede dankzij de GSPP accreditatie, het hoogst haalbare hygiënecertificaat voor plantenkwekers, kan Beekenkamp Plants een betrouwbaar product van de hoogste kwaliteit leveren.

GSPP (Good Seed and Plant Practices) is een internationaal bedrijfsketensysteem wat volledig draait om hygiëne in zaadproductie en plantopkweek ter preventie van pathogenen. Binnen dit protocol wordt specifiek aandacht geschonken aan Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm).

Doordat Beekenkamp GSPP gecertificeerd is, ligt er een goede fundering die breed ingezet kan worden voor allerlei andere ziekten en plagen. De kennis van GSPP kan vertaald worden naar andere actuele (virus) bedreigingen en er kan dus snel geschakeld worden. Recent heeft Beekenkamp hierdoor dan ook extra maatregelen genomen op het gebied van hygiëne. Deze extra maatregelen zorgen ervoor dat er naast Clavibacter ook veel andere plantenziekten zoals virussen buiten de deur worden gehouden.

Om het GSPP-protocol te hanteren worden alle processen op de 4 risico’s (water, mensen, materialen en plantmateriaal) beoordeeld. Zo wordt het water intern gezuiverd door o.a. UV-filters, draagt personeel dagelijks gewassen bedrijfskleding en moeten bezoekers volledig in hygiënekleding. Daarnaast zijn er volledig gescheiden productstromen (vuil en schoon fust), zijn er ontsmettingssluizen voor handen/schoeisel en wordt er op de GSPP-locaties alleen met zaad gewerkt dat ook GSPP gecertificeerd is. Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit een groter geheel waar het hele team van Beekenkamp Plants Vegetables dagelijks aan werkt.

Deze maatregelen worden regelmatig intern- en jaarlijks door Naktuinbouw ge-audit. GSPP houdt Beekenkamp Plants scherp. Hygiëne in de groententeelt blijft voor Beekenkamp een fundamenteel onderdeel.

Betrokken

De tweede kernwaarde van Beekenkamp Plants is “Betrokken”. De klant staat centraal en wordt tijdens de opkweek nauw betrokken in het proces. Met persoonlijke aanpak, korte lijnen en flexibiliteit kenmerken wij met trots de Beekenkamp-cultuur.

Back To Top