Skip to content

Beekenkamp Group slaat de eerste paal van het nieuwe research and development center.

Op 8 maart 2021 heeft de directie van de Beekenkamp Group, samen met de Beekenkamp Plants projectgroep, de eerste paal geslagen van de nieuwe breeding locatie aan de Oranjepolder in Maasdijk. Het “Beekenkamp Research and Development Center”, zoals de nieuwe locatie gaat heten, wordt gebouwd voor Beekenkamp Plants en Deliflor met als doel het optimaliseren van onderzoek en ontwikkelingen.

Het Beekenkamp Research and Development Center is met name gericht op het ontwikkelen van nieuwe toonaangevende gewassen en draagt bij aan een zo efficiënt mogelijk veredelingsproces. Daarnaast is het doel om een zo optimaal mogelijk product te produceren voor onze locaties in Afrika en de licentiehouders, dat als uitgangsmateriaal gaat bijdragen aan een efficiënte wereldwijde supply chain.

Om alle processen en de kwaliteit van het eindproduct te optimaliseren, wordt er tevens gebouwd aan een nieuw weefselkweek laboratorium waar met name de schone vermeerdering van weefselkweek en de bijbehorende technieken plaatsvindt. Dit nieuwe center wordt gebouwd voor zowel Beekenkamp Plants Vegetables, Beekenkamp Plants Ornamentals en Deliflor Chrysanten die in dit project nauw samenwerken. Deze bedrijven zijn mede onderdeel van de familie onderneming Beekenkamp Group.

Het Beekenkamp Research and Development Center is een grote stap in de richting van de strategische groei van Beekenkamp Plants Ornamentals. Eén van de doelen is dat we een toonaangevende veredelaar zijn met een breed en kwalitatief goed assortiment. Om er zeker van te zijn dat deze locatie optimaal wordt ingericht, hebben we intern een projectgroep opgesteld. De locatie voldoet zowel in theorie als in de praktijk aan alle wensen en eisen. Ik ben nu al erg trots op de betrokkenheid en de inzet van onze collega’s en kijk erg uit naar de ingebruikname van de nieuwe locatie.”, aldus Marc Driessen, directeur Beekenkamp Plants Ornamentals.

Beekenkamp Group verwacht dat het Research and Development Center na een korte testperiode begin januari 2022 geheel in gebruik genomen gaat worden.

Back To Top